Důležité odkazy

Domácí webové stránky

http://www.strukturalni-fondy.cz Strukturální fondy pro ČR
http://www.euractiv.cz Aktuální informace o EU
http://www.euroskop.cz/ Informace o EU a členství v unii
http://www.crr.cz/cs/ Centrum pro regionální rozvoj
http://www.esfcr.cz Evropský sociální fond
http://www.ireas.cz/cz/ Institut pro strukturální politiku
http://www.komora.cz/ Centrum pro evropskou integraci (CEI)
http://www.czso.cz/ Český statistický úřad
http://www.upv.cz/cs.html Česká národní banka
http://www.cmzrb.cz/ Českomoravská záruční a rozvojová banka, a. s.
http://www.businessinfo.cz/ Oficiální portál pro podnikání a export
http://www.ochrance.cz/ Stránky veřejného ochránce práv
http://portal.justice.cz/ Oficiální server českého soudnictví
http://neziskovky.cz/ Portál Informačního centra neziskových organizací
http://www.mmr.cz Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
http://www.mpo.cz Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
http://www.env.cz Ministerstvo životního prostředí ČR
http://www.mpsv.cz Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
http://www.mze.cz Ministerstvo zemědělství ČR
http://www.msmt.cz Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
http://www.ctu.cz/ Český telekomunikační úřad
http://www.eru.cz/ Český energetický úřad
http://www.uoou.cz/uoou.aspx Úřad na ochranu osobních údajů
http://www.upv.cz/cs.html Úřad průmyslového vlastnictví

Zahraniční webové stránky
http://europa.eu/ Portál EU
http://ue.eu.int Rada EU
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/ Eurostat
http://www.europarl.europa.eu Evropský parlament
http://www.ecb.int Evropská centrální banka
http://www.eib.org/ Evropská investiční banka
http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.home Hospodářský a sociální výbor
http://www.cor.europa.eu/ Výbor regionů