Komplexní podnikatelské a manažerské poradenství:

Tvorba podnikatelské strategie:

  • Koučování týmu pro tvorbu strategie
  • Spolupráce při tvorbě strategie
  • Příprava podnikatelských záměrů a strategických plánů
  • Analýza a návrh systému řízení
  • Identifikace problémových oblastí v OS
  • Projektování nové organizační struktury
  • Definice kompetenčního modelu - přiřazení pravomocí a odpovědnosti jednotlivým pozicím v organizační struktuře

Analýza trhu, zákaznické studie:

  • Analýza makroprstředí (demografické, ekonomické, kulturně-sociální, legislativní, přírodní, technologické prostředí)
  • Definice cílových skupin, segmentace trhu
  • Odhady poptávky na základě analýzy primárních (vlastní výzkum, zajištění statistického vyhodnocení primárních dat) a sekundárních dat (zprostředkovaný data)
  • Definice konkurenčního prostředí
  • Tvorba marketingového mixu

Analýza a návrh systému řízení a procesní analýza a procesní řízení:

  • Analýza a redesign procesů podniku
  • Tvorba rámcového procesního modelu
  • Úspora nákladů, pracovníků, zkrácení časů
  • Procesní mapy v CASE nástroji
  • Projekce organizační struktury pro procesní řízení

Procesní controlling - systém podpory rozhodování:

  • Analýza a návrh systému implementace podnikatelské strategie uvnitř společnosti
  • Zaměření na zkvalitnění podnikových procesů
  • Zpřesnění a zkvalitnění informací pro rozhodování manažerů
  • Analýza a návrh strukturovaného systému cílů a ukazatelů pro jednotlivé řídící úrovně s jasnou odpovědností
  • Implementace filosofie řízení dynamického plánování a řízení odchylek
  • Analýza a návrh řídících nástrojů jednotlivých řídících úrovní
  • Analýza a sběr informačních požadavků
  • Snížení režií zpřesněním sledování nákladů
  • Prověření stávající infrastruktury IS/ICT
  • Implementace a integrace nové funkcionality IS/ICT
  • Integrace s motivačním systémem

Zpracování podkladů pro produkty Českomoravské záruční a rozvojové banky