Komplexní podnikatelské a manažerské poradenství:

Tvorba podnikatelské strategie:

 • Koučování týmu pro tvorbu strategie
 • Spolupráce při tvorbě strategie
 • Příprava podnikatelských záměrů a strategických plánů
 • Analýza a návrh systému řízení
 • Identifikace problémových oblastí v OS
 • Projektování nové organizační struktury
 • Definice kompetenčního modelu - přiřazení pravomocí a odpovědnosti jednotlivým pozicím v organizační struktuře

Analýza trhu, zákaznické studie:

 • Analýza makroprstředí (demografické, ekonomické, kulturně-sociální, legislativní, přírodní, technologické prostředí)
 • Definice cílových skupin, segmentace trhu
 • Odhady poptávky na základě analýzy primárních (vlastní výzkum, zajištění statistického vyhodnocení primárních dat) a sekundárních dat (zprostředkovaný data)
 • Definice konkurenčního prostředí
 • Tvorba marketingového mixu

Analýza a návrh systému řízení a procesní analýza a procesní řízení:

 • Analýza a redesign procesů podniku
 • Tvorba rámcového procesního modelu
 • Úspora nákladů, pracovníků, zkrácení časů
 • Procesní mapy v CASE nástroji
 • Projekce organizační struktury pro procesní řízení

Procesní controlling - systém podpory rozhodování:

 • Analýza a návrh systému implementace podnikatelské strategie uvnitř společnosti
 • Zaměření na zkvalitnění podnikových procesů
 • Zpřesnění a zkvalitnění informací pro rozhodování manažerů
 • Analýza a návrh strukturovaného systému cílů a ukazatelů pro jednotlivé řídící úrovně s jasnou odpovědností
 • Implementace filosofie řízení dynamického plánování a řízení odchylek
 • Analýza a návrh řídících nástrojů jednotlivých řídících úrovní
 • Analýza a sběr informačních požadavků
 • Snížení režií zpřesněním sledování nákladů
 • Prověření stávající infrastruktury IS/ICT
 • Implementace a integrace nové funkcionality IS/ICT
 • Integrace s motivačním systémem

Zpracování podkladů pro produkty Českomoravské záruční a rozvojové banky