Společnost Compass Management Consulting, s.r.o. realizuje projekt s názvem

 

"Procesní řízení v kostce"

registrační číslo:  CZ.1.07/3.2.07/04.0033

termín realizace: červenec 2013 - říjen 2014

 

v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

 

Výstupem projektu je vytvoření vzdělávacího programu v oblasti procesního řízení pro zaměstnance malých podniků, včetně pilotního ověření na reprezentativním vzorku cílové skupiny.

 

 

 

 

 

 

Společnost Compass Management Consulting, s.r.o. realizuje vlastní projekt s názvem Energetická modernizace budovy. Projekt je podpořen ze strukturálních fondů EU.

 

 

EVROPSKÁ UNIE

EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ

INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI